Số điện thoại Chăm Sóc Khách Hàng các tòa Vinhomes Smart City

Hôm rồi mình chụp được danh sách số điện thoại các bạn hỗ trợ các tòa Vinhomes Smart City cho các bác đây ạ.

Số điện thoại phụ trách tòa S1.01 :

Số điện thoại phụ trách tòa S1.02 :

Số điện thoại phụ trách tòa S1.03 :

Số điện thoại phụ trách tòa S1.05 :

Số điện thoại phụ trách tòa S1.06 :

 

Số điện thoại phụ trách tòa S2.01:

Số điện thoại phụ trách tòa S2.02 :

Số điện thoại phụ trách tòa S2.03 :

Số điện thoại phụ trách tòa S2.05 :

Mọi vấn đề khách các bạn có thể lưu thêm số hotline chung của Vinhomes là: 1900.23.23.89 nhé

 

Từ khoá:

Bài viết liên quan Tin tức